fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu9:DataDetail1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนในเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

- วันที่ 1 ธันวาคม 2563  เปิดภาคเรียนที่ 2/2563  **พร้อมชำระค่าเทอมและซื้อหนังสือ

- วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ และจะหยุดชดเชยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 แทน

- วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ หยุดตามกำหนดราชการ

- วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2533 รัฐบาลอนุมัติให้หยุดในกรณีพิเศษ โดยยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติในวันจันทร์ที่ 7 (หยุด 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563)

- วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 หยุดเทศกาลวันคริสต์มาส

- วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 หยุดวันสิ้นปี ต่อเนื่องยาวจนถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

- เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันที่ 4 มกราคม 2563

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ; บทเรียนออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน (สามารถดูข้อมูลต่างๆได้จาก link ด้านล่าง)

https://drive.google.com/drive/folders/1_3JRGLjD7CEafPq-eg2BAYbiWz9WLfNt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบออนไลน์

 

 

หมายเหตุ; นักเรียน นักศึกษาที่สมัครผ่านออนไลน์ต้องชำระค่าลงทะเบียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63
Link สำหรับสมัครเรียน https://forms.gle/9SDG5HfuCiYKuvRg9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำหน่ายหนังสือเรียน 15 มิถุนายน - 19 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับเหรียญเงิน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ได้รับรางวัล 3 ดาว ระดับจังหวัด โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวเอกชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของบุหรี่ให้กับชุมชนและนักเรียน 
(รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/31GiQ49 และ https://bit.ly/2ZuEkza)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโลยีสารสาสน์ ได้จัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาน์-โรงเรียนสารสาสน์โปลีเทคนิค ครั้งที่ 2"
และได้มอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่น รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2Y0konG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1  (รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/30Tjye3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายวราวุฒิ ไชยกิจ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวช. 2) ได้รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมหาราชวัง (รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2HpuCXm)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะครู อาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือสารสาสน์ (รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/30fujHk)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/sstec/imgUploads/คู่มือ.doc

 

 
   
   
313 หมู่ 5 ถ. ประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat