fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu9:DataDetail1

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
**************************************************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

 

 

 

 

 1 2 6

4

 5   3 
     
 
     
   
       

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ปฐมนิเทศ64

ประชุมใหญ่ครู พัฒนาครู เตรียมพร้อมฝึกงาน
interesting english ป้องกันยาเสพติด music for life
       

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบออนไลน์

 

รับสมัครเรียน 

หมายเหตุ; นักเรียน นักศึกษาที่สมัครผ่านออนไลน์ต้องชำระค่าลงทะเบียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์  
Link สำหรับสมัครเรียน https://forms.gle/78636vtAhE8o4bNc9

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ได้รับรางวัล 3 ดาว ระดับจังหวัด โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวเอกชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

รับรางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาว อันนา เดชะพันธ์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และ นางสาว วินิตา ไพกิตร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 
ได้รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมหาราชวัง 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/sstec/imgUploads/คู่มือ.doc

 

 
   
   
313 หมู่ 5 ถ. ประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat